Privacybeleid

Voor ons bij Miss Mary of Sweden is het altijd belangrijk dat uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier worden behandeld. Wij houden ons aan de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens. Dit beleid zal u onder meer helpen te begrijpen wat voor soort informatie wij verzamelen en hoe die wordt gebruikt, en ook welke rechten u hebt. U kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij met uw informatie omgaan. Neem contact met ons op via gdpr@missmary.com, dan hoort u van ons met betrekking tot uw verzoek. Meer informatie hierover is te vinden onder "Uw rechten”.

Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens?

Miss Mary of Sweden AB, bedrijfsidentiteit nr. 556638-9101, Box 1152, 501 11 Borås, Sweden, heeft de verantwoordelijkheid voor het hanteren van uw persoonsgegevens. Als u contact wilt opnemen met Miss Mary of Sweden, vindt u hier de contactgegevens.

Een overzicht van het privacybeleid

Of u nu onze website bezoekt om te winkelen, door onze collectie bladert of u abonneert op onze nieuwsbrief, wij behandelen uw gegevens op vrijwel dezelfde manier. Dit privacybeleid is daarom van toepassing op alle persoonsgegevens binnen Europa, en daarbij maakt het niet uit of u contact met ons opneemt via onze website, via de telefoon of via onze sociale netwerken.


Hieronder volgt een samenvatting van wat in dit privacybeleid is vastgelegd:
• Wat zijn persoonsgegevens?
• Welke persoonsgegevens hanteren wij?
• Met wie zullen wij uw gegevens kunnen delen?
• Uw rechten
• Hoe beschermt Miss Mary of Sweden mijn persoonsgegevens?
• Wijzigingen in het privacybeleid
• Contact

Wat zijn persoonsgegevens?

Ongeacht de manier waarop u contact opneemt met ons bij Miss Mary of Sweden, via internet, telefoon of andere kanalen, verkrijgen wij informatie over u, zogeheten persoonsgegevens. Veel van de persoonsgegevens die wij hanteren, worden door u verstrekt wanneer u met ons in contact bent of van onze diensten gebruikmaakt.


Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens over personen, d.w.z. alle informatie die kan worden gebruikt om natuurlijke personen te identificeren. Dat kan gebeuren aan de hand van persoonsgegevens, ofwel rechtstreeks, ofwel in combinatie met andere informatie. Dat betekent dat alle informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren, wordt beschouwd als niet aan personen gerelateerde informatie. Dit worden ook wel anonieme gegevens genoemd. Wanneer deze anonieme gegevens met uw persoonsgegevens worden gecombineerd, zullen deze gegevens als persoonsgegevens worden beschouwd.


In principe geldt het volgende: u kunt weigeren bepaalde persoonsgegevens te verstrekken wanneer wij u daarom vragen. U hebt controle over welke informatie u ons wilt geven. Het kan in sommige gevallen de verlening van onze diensten bemoeilijken of beperken. Wij kunnen uw artikelen bijvoorbeeld niet leveren als u geen een afleveradres opgeeft.


Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

Welke persoonsgegevens hanteren wij?

Om uw bestellingen en aankopen af te handelen en beoordelingen te verwerken, moeten we de volgende informatie over u gebruiken;
• Naam
• Adres, telefoonnummer en e-mail
• Betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
• Informatie over uw bestelling (bijv. bestelnummer, artikel, afleveradres, factuur en inhoud van uw beoordelingen).


We doen dit op de juridische basis van de uitvoering van de verkoopovereenkomst: zonder deze informatie kunnen we onze overeenkomst met u niet uitvoeren. We bewaren deze informatie tot 5 jaar na uw laatste aankoop om u te kunnen helpen met eventuele klachten en garanties.


Om de wetten en voorschriften die op ons van toepassing zijn te kunnen naleven, moeten we de volgende gegevens over u gebruiken:
• Naam
• Adres
• Betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
• Informatie over uw bestelling (bijv. bestelnummer, artikel en afleveradres)


Wij doen dit op basis van de rechtsgrondslag wettelijke verplichting, wat betekent dat wij de gegevens moeten verwerken om te voldoen aan de wetten waaraan wij onderworpen zijn. Een voorbeeld is de boekhoudwet, en daarom bewaren wij deze informatie met beperkte toegang gedurende 7 jaar + het lopende jaar. Deze informatie zal gedurende die periode niet beschikbaar zijn voor, onder andere, de klantenservice.


Om ons in staat te stellen u als klant een dienst aan te bieden, is het nodig dat we de volgende informatie over u gebruiken:
• Naam
• Telefoonnummer en/of e-mail
• Burgerservicenummer (voor bepaalde betalingsopties)
• Betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
• Informatie over uw bestelling (bijv. bestelnummer, artikel, afleveradres en factuur)
• Informatie die u zelf verstrekt in uw communicatie met ons


Wij doen dit op basis van de rechtsgrondslag dat de verwerking nodig is om te voldoen aan ons en uw rechtmatig belang om te antwoorden op vragen van uw kant. Wij bewaren de informatie gedurende 36 maanden om kwesties met betrekking tot de klantenservice te kunnen oplossen, maar ook om eventuele reclames te kunnen behandelen.


Om onze artikelen aan u te koop aan te bieden, door onze artikelen en aanbiedingen op onze site en via partners weer te geven, gebruiken we deze gegevens over u:
• Gegevens die op de site en via cookies worden verzameld, zoals op welke artikelen u hebt geklikt en welke pagina's u hebt bezocht – meer daarover kunt u lezen in onze [cookiepolicy:]
(/nl/cookies)
• Bestelnummer
• E-mail
• Telefoonnummer
• Door u verstrekte metagegevens, zoals geslacht en interesses


Als abonnee op de nieuwsbrief behandelen we uw e-mail tot de dag waarop u ervoor kiest om u abonnement op te zeggen. Als u een aankoop bij ons hebt gedaan en u inschrijft voor de nieuwsbrief, kunt u in sommige gevallen aanbiedingen via sms ontvangen. Elke nieuwsbrief en sms bevat de mogelijkheid om u af te melden via een goed zichtbare link of tekst.


We doen dit op juridische basis van belangenafweging. We kiezen ervoor om onze producten tot 36 maanden na uw laatste activiteit op onze site aan u te presenteren. Hiervoor maken we voornamelijk gebruik van de hieronder vermelde advertentiediensten en partners. U kunt meer lezen over het vergaren, delen en gebruiken van gegevens en in sommige gevallen de gegevens verwijderen die via deze kanalen worden beheerd, door onderstaande links te volgen:


Google & Youtube: https://policies.google.com/privacy/partners
Onze website maakt gebruik van remarketing met Google Ads via de provider Google Inc. Met behulp daarvan kunnen gepersonaliseerde advertenties aan u worden getoond op andere websites en via Google Search, op basis van uw eerdere bezoek aan onze website. Om meer te weten te komen over hoe cookies worden beheerd, kunt u onze cookiepolicy lezen. Via https://adssettings.google.com/ kunt u ervoor kiezen deze op u afgestemde reclamevoorkeuren te weigeren.


Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences


Instagram: https://help.instagram.com/1415228085373580


In onze cookiepolicy kunt u lezen hoe wij cookies gebruiken.


Om nieuwsbrieven en diverse aanbiedingen te kunnen versturen via SMS, e-mail of andere direct-marketingkanalen, klantenenquêtes te kunnen organiseren, feedback te kunnen ontvangen en vragen te kunnen behandelen in ons klantenforum, moeten wij de volgende informatie over u gebruiken:
• Naam
• Adres, telefoonnummer en e-mail
• Gegevens die via cookies worden verzameld, zoals op welke producten u hebt geklikt en welke pagina's u hebt bezocht, lees meer in onze cookiepolicy
• Informatie die u zelf verstrekt (zoals geslacht, voorkeuren e.d.)


We doen dit op juridische basis van belangenafweging. We kiezen ervoor om onze producten tot 36 maanden na uw laatste activiteit aan u te presenteren. U kunt contact opnemen met de klantenservice om bezwaar te maken tegen direct marketing.

Met wie zullen wij uw gegevens kunnen delen?

Soms delen wij informatie, waaronder persoonsgegevens, met bepaalde ontvangers om de hierboven beschreven verwerkingen uit te voeren. In sommige gevallen, wanneer externe verkopers en partners namens ons gegevens verwerken of het op andere wijze wettelijk verplicht is, sluiten wij assistentieovereenkomsten inzake persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat ook deze partijen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet verwerken. Wij verkopen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden. Miss Mary of Sweden verstrekt alleen gegevens aan derden als dat is toegestaan onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming of wordt beschermd door passende overdrachtsmechanismen.


Wij bij Miss Mary of Sweden waarderen onze dienstverleners en hebben een zeer nauwe werkrelatie met hen. Degenen met wie wij uw informatie kunnen delen zijn:


Dienstverleners
Om te voldoen aan de doeleinden van onze verwerking van uw persoonsgegevens, delen wij uw persoonsgegevens met bedrijven die diensten aan ons verlenen, bijvoorbeeld om de verzending en levering van uw goederen te beheren of om bepaalde systemen te leveren. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze uitdrukkelijke instructies en ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze.


Aanbieders van betaaldiensten
Voor het administreren van betalingen via de site maken wij gebruik van verschillende aanbieders van betaaldiensten. De aanbieder van betaaldiensten is verantwoordelijk voor zijn eigen verwerking van uw persoonsgegevens, en heeft afzonderlijke voorwaarden die op hem van toepassing zijn. Informatie over hun voorwaarden en hun verwerking van persoonsgegevens zal u worden verstrekt wanneer u de betaalwijze kiest die u op de website wilt gebruiken.


Partners
Om onze partners te kunnen compenseren voor verkeer naar ons dat via hun kanalen is verlopen, delen wij gegevens met onze partners, zoals bestelnummer en aankoopbedrag. De gegevens worden alleen voor dat doel gedeeld, en worden niet verkocht of verder gedeeld.


Andere ontvangers
Het kan gebeuren dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of geïntegreerd in een ander bedrijf, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan onze adviseurs, de eventuele koper en diens adviseurs en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.


Overdrachten buiten de EU
Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers buiten de EU. Voor deze mogelijke overdrachten zijn er altijd passende overdrachtsmechanismen en andere veiligheidsmaatregelen.

Uw rechten

Krachtens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:


Recht op toegang
U hebt het recht te weten welke van uw persoonsgegevens wij gebruiken, via een zogenaamd registeruittreksel. Als u een volledig uittreksel uit het register wenst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, dan helpt die u.


Recht op rectificatie
Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens juist en up-to-date zijn, en u hebt ook het recht om onjuiste informatie over u te laten corrigeren. Als de informatie die u ons hebt verstrekt, verandert, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres, naam of betalingsgegevens wijzigt, of als u uw account wilt opheffen, hoeft u alleen maar contact op te nemen met onze klantenservice.


Recht om toestemming in te trekken en recht op beperking van het gebruik
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik, bijvoorbeeld voor doeleinden op het gebied van direct marketing en het toezenden van nieuwsbrieven.


Recht op wissen
Onder bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of blokkeren.


Dit geldt echter niet als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of anderszins te hanteren, of als de gegevens nodig zijn om een contract met u na te komen.


Om u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens hanteren, hebben wij ervoor gekozen om, naast dit beleid, ook informatie te verstrekken over het verzamelen van persoonsgegevens, waarin wordt aangegeven welke gegevens wij gebruiken, de wettelijke basis voor het gebruik ervan en de geschatte duur van het gebruik van de gegevens. Bovendien wordt actuele informatie over het gebruik van persoonsgegevens altijd op onze website gepubliceerd.

Hoe beschermt Miss Mary of Sweden mijn persoonsgegevens?

Bij ons zijn uw persoonsgegevens veilig. Wij beschermen deze door middel van zowel organisatorische als technische maatregelen die persoonsgegevens beschermen tegen vernietiging, toegang en verlies, en ook tegen het vrijgeven van uw gegevens aan onbevoegden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Aangezien wij bij Miss Mary of Sweden voortdurend onze website en de gebruikerservaring bij ons blijven ontwikkelen, kan dit privacybeleid onderhevig zijn aan noodzakelijke wijzigingen. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.

Contact

Als u vragen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u altijd contact opnemen met onze klantendienst. Als u vragen hebt over de GDPR, kunt u ook contact met ons opnemen via gdpr@missmary.com. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons hebt gekregen of met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming.

Cookies

Meer over cookies kunt u lezen in onze cookiepolicy.