Bedenkrecht, retour & ruil

Reclameren

Wij stellen het op prijs als u ons wijst op eventuele gebreken aan het artikel. Als u aanmerkingen hebt op een geleverd artikel en wilt reclameren, stuur het artikel dan zo snel mogelijk aan ons terug. Als de reclamering betrekking heeft op een gebruikt product, neem dan contact op met onze klantenservice voor nadere aanwijzingen. Reclameringen voor gebruikte niet-gewassen kleding worden niet in behandeling genomen.


Bij een eventueel geschil wordt verwezen naar de Algemene Klachtencommissie. Miss Mary volgt altijd de aanbevelingen van deze Commissie.